________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Branko Gršić je rođen 27. ožujka 1926. u Božjakovini gdje pohađa osnovnu školu.

Trgovačku akademiju u Zagrebu završava 1946. Radi u poduzećima „Sljeme“, „Rade Končar“ itd. God. 1962.-75. radi u Privrednoj komori grada Zagreba na rukovodećim položajima. Od 1976. zaposlen je kao komercijalni direktor u Tvornici ulja Zagreb, a dvije godine kasnije postaje generalni direktor

Udruženih uljara „Zvijezda“ Zagreb. Umirovljen je 1991. Umro je u Zagrebu 10. ožujka u Zagrebu.