Udruga „Hrvatski vitezovi-ratni veterani '91“-Brckovljani“ izabrala je na svojoj XIV. redovnoj izvještajno-izbornoj godišnjoj skupštini novo rukovodstvo udruge. Za predsjednika je izabran Damir Štrosar, prvi potpredsjednik je Vinko Batarilo, drugi potpredsjednik Zdenko Blažutić. U Izvršnom odboru su još članovi tajnik i blagajnik Damir DokušMilan Draganić, Stjepan Dumić, Ivan Lovrišec, Željko Poljak i Slavko Salopek. Nadzorni odbor čine Marijo Paj, Goran Fotović i Dražen Dokuš. Zdenko Furač, Dragan Dajaković i Tunjo Jurković izabrani su u Sud časti.

Kako je istaknuo predsjednik Štrosar u izvještaju, Udruga broji 29 temeljnih članova, pridruženih je 6, a počasnih 7. Realizirane su sve planirane aktivnosti koliko je to dozvoljavala COVID situacija. Težišne aktivnosti bile su na promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, pružanju potrebite pomoći u cilju rješavanja statusnih i zakonom predviđenih prava članovima Udruge, kao i članovima njihovih obitelji. Pored navedenog, jedna od uspješno izvršenih planiranih aktivnosti je kvalitetna i učinkovita suradnja sa braniteljskim Udrugama, te drugim Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i neposrednog poratnog razdoblja, kao i ostalim udrugama i organizacijama kako na lokalnoj, tako i na višim razinama. Posebno je istaknuta kvalitetna i učinkovita suradnja s Općinom Brckovljani i župom sv. Brcka, tj. s vlč. Mirkom Matasović. Bili su prisutni na obilježavanjima svih važnih datuma Domovinskog rata, blagdana, memorijalima.

Među brojnim aktivnostima, sudjelovali su u humanitarnim akcijama pokazavši tako veliko srce i brigu za svoje sumještane, ali i cjelokupnu zajednicu. Održana je radna akcija skidanja krova jednoj obitelji, a na inicijativu i zamolbu za pomoć vlč. Mirka Matasovića. Također, uredili su šumu kod Centra Stančić, dio koji će služiti kao šetnica. Hortikulturno uređuju prostor ispred prostorija Udruge; postavljeni su stupići s lancima zbog zabrane prolaza vozilima kroz park dječjeg igrališta. Naglašeno je kako su članovi udruge kao i do sada svojim zalaganjem i aktivnošću bili angažirani na redovitom uređenju i održavanju parka i okoliša smještajnog objekta u kojem se nalazi njihova službena prostorija. Većinu potrebitih sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti i djelovanja osigurala je Općina Brckovljani, bez čije potpore ne bi mogli ovako kvalitetno djelovati i realizirati svoje aktivnosti i ciljeve. Prihodi na žiro račun i blagajnu u 2020. godini iznosili su 27.052,75 kuna, rashodi 20.000,21 kuna. Prenesena financijska sredstva iz 2019. godine 27.997,45 kuna, stanje žiro računa i blagajne na dan 31. prosinca 2020. godine iznosilo je 35.049,99 kuna, stoji u financijskom izvještaju. Nastavit će se dobra suradnja s Općinom, srodnim i drugim udrugama, ustanovama te daljnje kvalitetan rad ove aktivne udruge. Na tome su im čestitali i daljnju podršku dali brojni gosti: predstavnici roditelja poginulih branitelja s područja Općine Brckovljani, Udruge „Hrvatski vitezovi-ratni veterani '91“-Dugo Selo,  Udruge „Hrvatski vitezovi-ratni veterani '91“-Rugvica, HVIDR-a Dugo Selo, Vinogradarsko-vinarske udruge općine Brckovljani, Udruge umirovljenika općine Brckovljani te predstavnici Općine Brckovljani – predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Vinojčić te vijećnik Marin Žafran.

  • skupština_hrvatski_vitezovi_brckovljani_1skupština_hrvatski_vitezovi_brckovljani_1
  • skupština_hrvatski_vitezovi_brckovljani_2skupština_hrvatski_vitezovi_brckovljani_2
  • skupština_hrvatski_vitezovi_brckovljani_3skupština_hrvatski_vitezovi_brckovljani_3
  • skupština_hrvatski_vitezovi_brckovljani_4skupština_hrvatski_vitezovi_brckovljani_4
  • skupština_hrvatski_vitezovi_brckovljani_5skupština_hrvatski_vitezovi_brckovljani_5