________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Cjenik oglašavanja u glasilu Dugoselska kronika

 

 

 

Glasilo «Dugoselska kronika» izlazi mjesečno (u pravilu u drugoj polovici mjeseca) u nakladi 1.200 komada. Dostupno je na području grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica, te dijelom pokriva Zagrebačku županiju. Izdavač glasila je Pučko otvoreno učilište Dugo Selo. Format glasila je stranica A4, a tiska se u koloru.

Cijene oglasnog prostora u tiskanom izdanju glasila:

 

Cijena   stranice (kolor)

Cijena na naslovnici (max 1/8 str.)

Cijena na posljednjoj stranici  (max 1/4 str.)

        Cijena na              duplerici

1 stranica 

1.200,00 kn

-

-

1.500,00 kn

1/2 stranice

750,00 kn

-

-

1.000,00 kn

1/4 stranice

450,00 kn

-

900,00 kn

600,00 kn

1/8 stranice

300,00 kn

1.000,00 kn

600,00 kn

450,00 kn

1/16 stranice

200,00 kn

500,00 kn

400,00 kn

300,00 kn

Cijene oglasnog prostora na web stranici ako je oglas i u tiskanom izdanju:

 

Cijena   stranice         (kolor)

Cijena na naslovnici (max 1/8 str.)

Cijena na posljednjoj stranici  (max 1/4 str.)

Cijena na                 duplerici

1 stranica

Besplatna objava

Besplatna objava

-

-

1/2 stranice

100,00 kn

100,00 kn

-

-

1/4 stranice

150,00 kn

150,00 kn

150,00 kn

150,00 kn

1/8 stranice

200,00 kn

200,00 kn

200,00 kn

200,00 kn

1/16 stranice

250,00 kn

250,00 kn

250,00 kn

250,00 kn

Cijene prostora za tužna sjećanja u tiskanom izdanju:

-          do 20 riječi bez fotografije – 50,00 kn

-          do 20 riječi s fotografijom – 100,00 kn

-          od 20 do 50 riječi bez fotografije – 100,00 kn

-          od 20 do 50 riječi s fotografijom – 150,00 kn

Sva
sjećanja koja sadrže preko 50 riječi (sa slikom ili bez) obračunavaju se prema komercijalnom cjeniku oglasa.

Cijene su na bazi jednomjesečne objave na web stranici.

Cijena reklame na web stranici (bez objave u tiskanom izdanju) je 300,00 kuna, a uključuje banner s dinamičnim slikama.

Pisanje sponzoriranog članka i fotografiranje od strane naših novinara na terenu, a po zahtjevu stranke, uvećava cijenu oglasnog prostora za 25%, ovisno o veličini prostora i mjestu na kojem je članak u glasilu objavljen.

Umetanje i distribucija gotovog promidžbenog materijala u sklopu glasila, a  koji dostavlja stranka iznosi 0,25 kuna po primjerku.

Cijene su navedene bez PDV-a

Oglasi za fizičke osobe koje prodaju, kupuju, ili mijenjaju svoje vlasništvo veličine do 100 slovnih znakova su  besplatni.

Moralno neprimjereni, ili na bilo koji drugi način diskriminirajući oglasi neće se objavljivati.

                                                                                                                                                                       

RAVNATELJ

                                                                                  Nenad Haleuš Mali