Ukupno 709.925 kuna sredstva kapitalne pomoći Zagrebačka županija dodjeljuje jedinicama lokalne samouprave na području županije, kao i Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije u svrhu financiranja geodetskih usluga izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih te županijskih i lokalnih cesta, obuhvaćenih projektom Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (RVS). 

Od toga 527.229 kuna previđeno je za nerazvrstane ceste, od čega će se 12.090 kuna dodijeliti Vrbovcu, 250.062 kuna Svetom Ivanu Zelini, općini Dubrava 6.340 kuna, općini Farkaševac 6.360 kuna, općini Gradec 27.167 kuna, općini Preseka 169.764 kuna te općini Rakovec 55.444 kuna.

Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije za županijske i lokalne ceste odobrena je kapitalna pomoć u iznosu od 182.696 kuna, od čega je 87.672 kuna predviđeno za geodetske usluge izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta na području grada Vrbovca te općina Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec, a za županijske i lokalne ceste na području grada Svetog Ivana Zeline osigurano je 95.023 kuna. Inače, geodetske snimke i elaborati izvedenog stanja neophodni su za prijavu projekta na europski Kohezijski fond, čija je aplikacija, tehnička dokumentacija i studija izvodljivosti u završnoj fazi. Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok jedan je od strateških projekata Zagrebačke županije koji obuhvaća istočni dio Županije, odnosno, distribucijska područja gradova Vrbovec, Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina i Ivanić-Grad u kojima je izgrađenost javnih vodoopskrbnih sustava najmanja.