P5060125    Selo Lupoglav u Općini Brckovljani selo je bogate i burne povijesti, povijesti o kojoj je srećom ostalo mnoštvo zapisa i tragova. Rezultat proučavanja tih pisanih tragova i napora pojedinaca jest tiskanje dvije knjige o selu Lupoglav, i to upravo na jednu veliku godišnjicu:  225 godina Župe bl. Augustina Kažotića. Možemo reći da je večer prije blagdana zaštitnika Župe u Lupoglavu bio pravi blagdan knjige.

    U subotu 2. kolovoza 2014. godine u Lupoglavu su predstavljene dvije knjige iz zavičajne biblioteke „Terra sancti Martini“: „Župa Bl. Augustina Kažotića u Lupoglavu“ dr. Stjepana Kožula i „Lupoglavski zapisi“. Promocija ovih dviju knjiga upriličena je u Župnoj crkvi bl. Augustina Kažotića, večer uoči blagdana zaštitnika Župe u Lupoglavu.

    Domaćin promocije, upravitelj Župe lupoglavske župnik Mirko Brlić na početku je izrazio zahvalnost nakladnicima što je jedna mala župa kao što je Župa bl. Augustina Kažotića dobila svoju temeljitu povijest iz pera tako uglednog znanstvenika kao što je dr. Stjepan Kožul.

    Knjiga dr. Stjepana Kožula „Župa Bl. Augustina Kažotića u Lupoglavu“ tiskana je kao zajedničko izdanje Gradske knjižnice Dugo Selo i Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić“. Taj znanstveni rad je prošle godine tiskan u godišnjaku „Tkalčić“ br. 17, ali da bi se to djelo približilo župljanima u Lupoglavu, tiskano je kao posebna knjiga obogaćena fotografijama i opširnim kazalom. O sadržaju knjige govorio je autor dr. Stjepan Kožul osvrnuvši se na najznačajnije svećenike iz povijesti lupoglavske Župe utemeljene 1789. godine. Posebno se to odnosilo na Ivana Krstitelja Draganca, Stjepana Mlinarića, Miju Milića, Miljana Fabijana.

    O samom Društvu za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić“ i njegovom radu govorio je dr. Stjepan Razum, tajnik Društva te voditelj Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu. Kao glavnu zadaću Društva naveo je skupljanje i tiskanje svekolike građe koja se odnosi na povijest zagrebačke nadbiskupije posebno istaknuvši godišnji časopis „Tkalčić“ koji izlazi već 17 godina. Izrazio je i zahvalnost Gradskoj knjižnici Dugo Selo zbog truda uloženog u tiskanje ove knjige. Inače, autor dr. Stjepan Kožul predsjednik je Društvu za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić“ od njegova osnutka.

   Knjiga „Lupoglavski zapisi“ zbornik je tekstova koji se na razne načine vežu uz selo Lupoglav. Svakako treba istaknuti poglavlje o Tomi Zdelariću, jednom od prvih hrvatskih isusovaca, rođenom u Lupoglavu oko 1533. godine. Posebno je značajno objavljivanje prijevoda njegovog jedinog tiskanog teksta do sada. Knjiga nadalje sadrži zapisnik s osnivanja Hrvatskog šumarskog društva u Prečecu 1846. godine, jedinog udruženja od državnog značaja utemeljenog na dugoselskom području. Ovdje nalazimo i priče o zidarskoj školi, o čuvenom kovaču Cinzeku iz Lupoglava, o djelovanju poznatog razbojnika Joce Udmanića na ovom području, pravilnike lupoglavske čitaonice i konjogojske udruge itd.

   Knjiga sadrži i znanstveni rad dr.Danka Šoureka o povijesti nastanka oltara Župne crkve u Lupoglavu. Oltar posvećen bl. Augustinu Kažotiću prenesen je 1883. godine iz zagrebačke Prvostolnice. O članku je govorio sâm autor Danko Šourek, viši asistent na Odsjeku za povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.   

   O zavičajnoj biblioteci „Terra  sancti Martini“ i o predstavljenim knjigama govorio je ravnatelj Gradske knjižnice Dugo Selo Aleksandar Antolović. Govoreći o nastanku ova dva izdanja, govorio je o važnosti prikupljanja zavičajne građe i naporima koje Gradska knjižnica ulaže u taj rad.

   Tijekom predstavljanja ovih dviju knjiga više puta je izražena zahvalnost Općini Brckovljani i načelniku Željku Funteku koji su svojim novčanim sredstvima pomogli da ove dva izdanja budu tiskana.

   Za glazbeno obogaćenje ove svečanosti knjige pobrinuo se orguljaš i zborovođa Josip Matker te Ženska pjevačka skupina iz Lupoglava. Čuli smo više hrvatskih duhovnih pjesama od kojih neke gotovo da se više i ne izvode.

  

                                                                                                Gradska knjižnica Dugo Selo

P5060121 P5060125