za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje radova na povećanju energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Dugog Sela

Grad Dugo Selo uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje temeljem Programa mjera sufinanciranja radova na povećanju energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Dugog Sela kojima će se subvencionirati implementiranje sljedećih mjera povećanja energetske učinkovitosti:

a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije;

b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće;

c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova;

d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline.

 

Podnositelju prijave koji ostvari pravo subvencije temeljem ovog Natječaja dodijeliti će se iznos od 50% prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 37.500,00 kuna (s PDV-om). Predviđeni broj korisnika subvencije je 10 (deset). Broj korisnika može biti izmijenjen sukladno pristiglim prijavama i osiguranim sredstvima.

 

Prijave se dostavljaju u roku od 30 (trideset) dana od dana javne objave Natječaja. Krajnji rok za slanje prijava je 13. rujan 2014. godine. Prijava za natječaj podnosi se na Prijavnom obrascu. Prijavni obrazac može se preuzeti sa službene internetske stranice Grada Dugog Sela.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti za vrijeme trajanja natječaja, između 12 i 15 sati, u prostorijama Grada Dugog Sela, Ulica Josipa Zorića 1, soba 40, na telefon 01/2752-776 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..