Velika količina padalina uzrokovala poplave u centru grada. Voda uzrokuje poteškoće u prometu. Promet se odvija usporeno. Vatrogasne ekipe su na terenu i rade na ispumpavanju.

centar - voda 1 centar - voda 5 centar - voda 6 centar - voda 4 centar - voda 3 centar - voda 2