zastava dsGrad Dugo Selo potpisao je sa Zavodom za hitnu medicinu Zagrebačke županije ugovor o sufinanciranju medicinskih sestara u službi hitne medicine za stanovnike s područja Grada za 2016. godinu.

Mjesečni iznos sufinanciranja je 16.700 kuna. „Na ovaj način Grad zadržava postojeću razinu pružanja medicinskih usluga za svoje stanovnike i u ovoj godini“, rekao je Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika.