Rugvica će sljedeće godine dobiti moderno reciklažno dvorište koje će se prostirati na površini od 3 3828 m2. Radovi koji su započeli danas, trebali bi biti završeni u 99 kalendarskih dana.

 

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica osigurat će se infrastruktura za sakupljanje otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom.

Vrijednost radova iznosi 3.362.265,48 kuna uključujući PDV, od čega je Općina osigurala zahvaljujući Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratna sredstva u iznosu od 2.514.697,86 kuna, odnosno 85 posto ukupno prihvatljivih troškova.

A kako bi se na području općine uspostavio i cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, u dogledno vrijeme trebalo bi biti postavljeno i više od 5 500 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.