Javna tribina „Što nas čini gradom?“, održana jučer u organizaciji Građanske inicijative "Drugo Selo", zainteresirala je javnosti te se u Gradskoj vijećnici tražio stolac više. Na postavljena pitanja odgovarao je gradonačelnik Nenad Panian, njegovi zamjenici Jasminka Kokot Bambić i Nikola Tominac, a odgovore na pitanja iz svog resora davali su ponajviše pročelnici UO za financije Dean Dragičević, za komunalno gospodarstvo Marijo Vinko i direktor DKPC-a Tadija Penić.