Općinsko vijeće Općine Brckovljani održalo je 21. prosinca svoju 5. redovnu sjednicu, pod predsjedavanjem predsjednika Bože Graberca. Većina točaka dnevnog reda odnosila se na druge rebalanse ovogodišnjih programa i proračuna, a kako bi se uravnotežile stavke većinom vezane za u ovoj godini neostvarene projekte aplicirane na EU fondove.

 

 

Uravnoteženi Financijski plan KGB-a, programa gradnje i održavanja za 2017. godinu

Financijski plan trgovačkog društva Komunalno gospodarstvo Brckovljani smanjen je s 9,9 mil.kuna na 6,8 mil. kuna. Podbacio je projekt kanalizacije za što su bila planirana sredstva EU od 2,7 mil. kuna. No, kanalizacijski sustav od Brcka prema Hrebincu i dalje prema Meglincu ušao je u projekt EU i trebao bi biti realiziran kroz godinu dana. Stoga, rekonstrukcija prometnice i asfaltiranje ići će nakon završetka tih zahtjevnih radova. Ostavljena je stavka izgradnje mrtvačnice u Brckovljanima nominirana na mjeru 7.4.1, o čemu je bilo riječi i kod obrazloženja drugog rebalansa proračuna za 2017. godinu. Predviđeno reciklažno dvorište u vrijednosti od pola milijuna kuna nije realizirano i prebačeno je za novo proračunsko razdoblje. Namjera je javiti se na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost, ukoliko tako neće ići ostaje mogućnost realizacije preko KGB-a, što bi u konačnici, bilo i jeftinije. Drugim rebalansom Program održavanja je s 2,2 mil. kuna smanjen na 1,9 mil. kuna. Za 15.000 kuna uvećana je stavka za uređenje dječjih igrališta izgrađenih u svim naseljima, i iznosi 158.000 kuna.  Izgrađene su četiri autobusne kućice pa je ta stavka sa 40.000 kuna uvećana na 43.200 kuna. Zimsko održavanje cesta smanjeno je s 140.000 na 55.000,  s obzirom na to koliko je ostvareno. Mora se predvidjeti najgore vrijeme, na kraju je to 1/3 utrošenog od predviđenog. Kontejneri postavljeni na groblja prazne se 2 puta mjesečno, izdatak je veći za 10.000 kuna i sada je 45.000 kuna. Velika je ušteda kod utroška električne energije, iznos od planiranih 500.000 kuna manji je za 140.000 kuna. Uvećana je stavka komunalne naknade jer su uspjeli naplatiti dugove i od nekih pravnih osoba. Program gradnje je sa 6,8 milijuna kuna, smanjen na 6,4 mil. kuna. Napomenuto je kako je 99 posto vezan na program KGB-a. Sa 4,1 mil.kuna na 5,4 mil.kuna povećana su sredstva za pješačke staze na kojima se intenzivno radi, pojašnjeno je. Ukinuta je stavka od pola mil. kuna za izgradnju ceste u Gospodarskoj zoni. Ukoliko se ne realizira iz Ministarstva regionalnog razvoja gdje je na 4. mjestu, mogućnost je da se financira uz pomoć Zagrebačke županije. Projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta prebačen je za 2018. godinu. Mimo KGB-a, općina je financirala jedino kupnju zemljišta za proširenje groblja, iznos je 100.000 kuna. Prošle godine su izgrađena grobna mjesta, dok će predviđeno ovogodišnje  asfaltiranje ukalupiti u projekt mrtvačnice gdje je mogućnost dobivanja sredstava čak 85 posto, podsjetio je načelnik. U boljem bodovanju pri dobivanju sredstava mogla bi pomoći i nova kategorizacija gradova i općina kojom je općina sada u 4. kategoriji po razvijenosti.

 

Proračunski okvir za 2017. godinu smanjen na 16,3 mil. kuna zbog neostvarenih investicija nominiranih na EU fondove

Zbog dvije neostvarene investicije, potreban je drugi rebalans proračuna za 2017. godinu, obrazložila je voditeljica računovodstva Mirjana Dokuš. Okvir od 29 mil.kuna smanjuje se na 16,3 mil.kuna. Izvorni proračun iznosio je 19 milijuna kuna i to bi bilo 84 posto ostvarenja u odnosu na prvi plan što je dobro, no išlo se na prvi rebalans u ožujku zbog dvije investicije - Društvenog centra od 8 mil. kuna i izgradnje mrtvačnice od 3 mil. kuna, a kako bi se mogli uopće prijaviti na mjeru fondova, pojasnila je. Fondovi se nisu oglasili, one se neće ostvariti i proračun se mora vratiti u normalu. Izdvojila je povećanje kod prihoda od poreza na dohodak od 700.000 kuna zbog državne mjere fiskalnog izravnanja.

Veća stavka su i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna povećana s 500.000 na 920.000 kuna. Kako je ranije naveo načelnik Funtek, početkom godine dobili su 350.000 kuna za nogostup u Gredi, 100.000 kuna za dječja igrališta te se očekuje još 270.000 kuna za fekalnu odvodnju i 200.000 kuna za održavanje poljskih putova u vikend područjima.

Dotacije izvanproračunskih fondova, smanjuju se s 400.000 na 100.000 kuna. Ta su sredstva dobivena iz Min. reg. razvoja za nogostup Brcko. Povećan je prihod od najamnine za 200.000 kuna i iznos je sada 770.000 kuna. HT je platio pravo služnosti prema Zakonu o telekomunikacijama i zahtjevu HAKOM-a. Ostali nespomenuti prihodi su 250.000 kuna, 38.000 kuna dala je županija za drva socijalno ugroženim osobama te 194.850 kuna za dio javne rasvjete u Andrilovečkoj ulici, Lukarišću i D.Dovorišću koje su bile pripojene na mjerno mjesto u parku Božjakovina. Dugo Selo je dobrovoljno potpisalo sporazum i općina je dobila refundaciju za svoj višegodišnji trošak. Smanjuje se komunalni doprinos za pola milijuna, iznos je 1,8 mil. kuna, legalizacija je pri kraju pa je smanjena i za 90.000 kuna pristojba za izdavanje građevinske dozvole na 160.000 kuna. Porastao je prihod od komunalnih naknada, uspješno su naplaćeni dužnici, veći je za 400.000 kuna te iznosi 1,4 mil. kuna. Planirani veliki iznos od 7,1 mil. kuna za prodaju općinskog zemljišta, smanjen je na 371.484 kune.

 

Do sada podijeljeno 1180 božićnica za umirovljenike i 46 naknada za novorođenčad

Podijeljeno je do sada 1180 božićnica odnosno 177.000 kuna. Dar za novorođenčad iznosi 1400 kuna, dobilo ju je 46 obitelji. Ono što im je iznimno drago je da se očekuje još upita. Ni ova sjednica nije mogla bez Elke, vijećnici su se složili oko uvjeta XI. aneksa ugovora o kupoprodaji te je  ponovljeno kako je interes Općine na prvom mjestu dolazak novih investitora i gospodarskih subjekata na njeno područje. Ostale odluke odnosile su se na izbor ponuditelja za djelatnosti održavanja iz područja komunalne infrastrukture. Donijeta je i procjena rizika od velikih nesreća. Uz zahvalu predsjednika Graberca na konstruktivnom radu vijećnika, na kraju zadnje ovogodišnje sjednice upućene su dobre želje i čestitke povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

AMŠ

 

vijeće_brckovljani1.JPG vijeće_brckovljani2.JPG